Art associations:

Skånska Konstnärsgillet

Artists:

Mischa Rosic

Marianne Larsson

Ingela Jarlsson