Konstföreningar:

Skånska Konstnärsgillet

Konstnärer:

Mischa Rosic

Marianne Larsson

Ingela Jarlsson